P&Q

Stefaan Durft!

"Zeekapiting" van de noordkust is met de "strandpas" even het noorden kwijt

De strijd om het strandbezoek
Prioriteit voor strandbezoek in Oostende
Bart Tommelein, de Burgemeester van Oostende, Stad aan Zee, denkt eraan om tijdens de zomervakantie aan de Oostendenaar en de tweede verblijvers prioriteit te geven voor strandbezoek. Strandpas, controle door strandpolitie en de zo nuttige hoge GAS-boetes moeten een strenge handhaving in goede banen leiden.

Vakantie aan de Kust? Niet “aan het strand van Oostende” dus. Louis Neefs en Lucy Loes draaien zich om in hun graf. Stefaan durft maar stelt zich nu toch de vraag: “Wie had dit ooit durven denken, wie had dit ooit durven uitspreken”.

 
Wat Stefaan wel durft te zeggen: dit idee klinkt zeker niet liberaal, en is evenmin geneigd het volksliberalisme ook maar een minimum aan eer aan te doen.

 
Burgervader Marc Vanden Bussche van Koksijde verslikte zich in zijn koffie: hij zette met zijn dienst Toerisme alle zeilen bij en organiseerde reeds een lokale consultatieronde in functie van de relance na CORONA. Buurman Jean-Marie Dedecker van Middelkerke grijnsde voor de camera’s. Zo nodig zorgen zij wel voor Coronaproof strandplaatsen van Middelkerke tot en met Sint-Idesbald. Ook door het organiseren van meer bewaakte strandzones, want ook dit zal noodzakelijk zijn!

De HORECA was het eerste slachtoffer van de CORONA-crisis en voorzichtige inschattingen vrezen 20% falingen. Nu reizen naar het buitenland problematisch wordt, en voor bepaalde gezinnen zelfs financieel moeilijk, hopen de HORECA-uitbaters op een zomerseizoen dat hen moet toelaten een deel van de opgelopen schade in te halen.
Kritiek op voorgestelde maatregelgen
De idee om tijdens de zomervakantie een schutskring te bouwen rond onze Kustgemeenten en ‘een De Crem repressiebeleid’ te voeren is zeker niet aangekomen als een welgekomen reddingsboei. Na Crembo nu ook nog een Tombo, neen liever niet durft Stefaan te stellen!

Terloops, maar het stoort Stefaan mateloos: Kunnen alle politici Sheriff De Crem vragen er ook werk van te maken om de GAS-boetes van 250 EUR voor burgers en 750 EUR voor handelaars tot wat meer redelijke proporties terug te brengen of minstens te differentiëren? We doelen hier uiteraard niet op de boetes die worden uitgeschreven bij de verborgen “CORONA-party’s”. Maximale boetes én sluitingen zijn daar volkomen terecht. Het gaat over de kleinere inbreuk of de uitgeschreven boete na waarschuwing omdat remediërend gedrag uitblijft. Immers, er zullen hoe dan ook enkele “bevoegde” verbaliserende pilarenbijters rondlopen met een geijkte meter, met minder aangeboren zin voor redelijkheid en nuance, met de gekende gevolgen….. Ter herinnering: gewone GAS-boetes bedragen ca. 25 EUR. Voor wie echt hardleers is, kan het hoger doch X10 tot X30 voor handelaars is disproportioneel.

Zou het niet goed zijn dat wij met zijn allen vooruitzien en plannen hoe de relance van de economie na CORONA kan én moet gebeuren? De heropstart moet in de eerste plaats voor elke ondernemer en elke consument een positief gebeuren worden mét perspectief naar een veilige(r) leefomgeving. Is dit nu thuis, op het werk of bij een recreatief-, vakantie- of ander belevingsmoment doet er niet toe, als wij er zeker en vast durven voor te zorgen geen enkele doelgroep te schofferen.

Omdat we nog ver af zijn van groepsimmuniteit zal elk relance-plan moeten beroep doen op de medewerking van ALLE burgers.
 • Wie zich ook maar een klein beetje ziek voelt, laat zich testen en blijft zo nodig thuis. Nu doet 1/5de van de bevolking dit maar en dit is onrustwekkend.
 • Moeten wij een mondmasker dragen bij winkelbezoek of gebruik openbaar vervoer? Dan is het maar zo.
 • Blijvend de sociale afstand respecteren? Waarom niet! Het is éénieders belang.
 • Het veelvuldig desinfecteren van onze handen is nu ook reeds de norm.
Het pasjesvoorstel
Wanneer er zich dan nog bepaalde problemen aandienen moet men in de eerste plaats overleggen met de betrokken actoren. Elke bruggenbouwer die een draagvlak wenst voor een maatregel weet dit. Waarom werd het de dag na het ‘eigen pasje eerst moment’ gepland overleg tussen de kustburgemeesters in snelheid genomen? Waarom werd ook niet eerst overlegd met Westtoer, HORECA-experten en verenigingen. Wij willen toch geen kakafonie aan communicaties meer zoals eerder deze week rond de bezoekregeling voor Rust- en Verzorgingstehuizen? En die aanleiding gaf tot volgende quote van Hoofdredacteur Liesbeth Van Impe in de weekendeditie van Het Nieuwsblad over leiderschap en het politiek bestel: “Dat krachtdadig LIJKEN zo veel belangrijker is gaan vinden dan krachtdadig ZIJN. Dat nog enkel bestaat bij gratie van het applaus van de eigen spionkop. Dat nooit meer discreet doet wat moet, maar altijd zo publiek mogelijk moet scoren. Dat het met andere woorden nooit kan laten om toch vooral met zichzelf bezig te zijn”. 

Hoe dan ook het pasjesvoorstel bevat meerdere fouten!

Vooreerst “het strand is van iedereen”. Het maakt deel uit van de publieke ruimte. Uiteraard kan de Burgemeester altijd maatregelen nemen om de openbare orde te handhaven. Met het voorstel wordt er echter gediscrimineerd: Wie geen eigenaar is of minstens één of andere belasting betaalt is niet zeker van plaats op het strand. De dagtoeristen – die wel parkeerkosten betalen en echt van groot belang zijn voor de lokale middenstander – worden schaamteloos gedegradeerd tot wachtend op een vrijkomend ticket. Dit kan juridisch uiteraard niet.

Is er ook over nagedacht wat we doen als haast iedere inwoner en tweede verblijver plots beslist naar het strand te gaan. Komen we dan plaats tekort? Of organiseren we het dan wel door de pare huisnummer op dag X en de onpare huisnummers op dag Y toe te laten? En hoe en waar organiseren wij de wachtende rijen, ook voor de dagtoeristen waarvan het toegelaten contingent op dag X compleet verkeerd werd ingeschat? En als de zon ondergaat en men staat nog te wachten, voorzien wij dan drinkwater voor de wachtenden via het Rode Kruis? Betalen we dan ook hun reiskosten terug? We lezen graag de antwoorden…

Anderzijds, niet in elke kustgemeente moet wie een hotel boekt een toeristentaks betalen. Zouden er dan ook terug andere regels moeten gelden tussen de verschillende gemeenten? En wie taks betaalt om op hotel te blijven fitnessen, kan hij zijn strandpas dan doorverkopen aan een derde?

Bompa en Mammie, die kunnen ook niet even naar het strand met hun kleinkinderen want die hun domicilie is buiten een kustgemeente of -stad. En wat met de zoon van Willy en Germaine die met de vlam van zijn leven een vakantie aan Zee had gepland in het 2e verblijf van zijn ouders? Of moeten wij die mensen dan eerst op hotel sturen? En de eigenaar-vennootschap die een opbrengsteigendom, ook getaxeerd als tweede verblijf, anders verhuurt.

En wat met de spreiding? Was het niet goed dit maximaal na te streven? Is het voor het toerisme en de economie, die overal klappen krijgt, niet beter dat ieder welkdenkend mens zich aan bepaalde gedragsregels weet te houden en men volgens eigen voorkeur de Zee, de Ardennen, de Zoo, het pretpark of Belgische City-trip kan kiezen? Blijf in uw kot wordt dan ‘blijf in uw land’! We roepen het nu toch terecht solidair met zijn allen?

Moeten er dan grenscontroles aan de toegangswegen van de Kustgemeenten ingevoerd worden?

Opgelet met De Panne: Strand én Plopsa! Zal er een contingentering opgelegd worden op het aantal beschikbare trein- en bus tickets? Schakelen wij ook het Leger in om te zien wie van de trein en de bus afstapt?

Worden de stranden afgebakend? Worden de ligplaatsen niet best uitgerust met voldoende hoge plexi-wanden? Moet er betaald worden als men teveel strand gebruikt hierdoor? En wat met Charel en zijn Strandcabine waarvoor hij al intussen 33 jaar betaalde?

De vooropgestelde maatregel is hopelijk alleen maar ondoordacht, ontsproten tijdens een zwak momentje, want raakt noch kant noch wal. Het is buiten proportioneel, discriminerend en zelfs vrijheidberovend. Naar implementatie toe zou het op vlak van regelgeving en organisatie zeker uitgroeien tot een administratieve nachtmerrie. Het zou dan ook nog eens gepaard gaan met een gigantische overheidskost waarvan de factuur finaal terug bij de burger terecht komt. Morsen met overheidsgeld is tegen elk liberaal principe.
Specifieke maatregelen voor België en de kust
De hoeksteen van elke relance is dat er op een verstandige manier terug naar de “normale gang van zaken” geëvolueerd wordt. Laat de mensen maar HIER blijven tijdens hun vakantie. Iedereen zal de binnenlandse koopkracht goed kunnen gebruiken en zeker de middenstand aan de Kust, in onze Kunststeden én overal waar Vlaanderen Vakantieland kind aan huis is. Dit zijn niet alleen de restaurants, de cafés en hotels maar ook de vele andere winkels. We moeten iedereen hartelijk welkom blijven heten!

En specifiek voor onze mooie Kust… Als het wat druk is, doet iedereen normaal, zoals dit anders ook het geval is tijdens drukke en zonnige weekends. De Horeca werkt nu al passende maatregelen uit om vanaf wanneer het kan zo veilig mogelijk hun ééndags- en trouwe cliënten te ontvangen.

Gelukkig is het idee terecht afgewezen en gaan de Kustburgemeesters verder in overleg. Hopelijk komt men tot een gezamenlijk voorstel zonder regelneverij en laat men de Kustbezoeker vooral van zijn vakantie genieten!
PS1:
Stefaan, altijd in de eerste plaats begaan met de oplossingen voor de problemen, levert met onderstaand eenvoudig rekenraadsel nog een zeer verhelderende bijdrage om iedereen met gezond verstand aan te zetten tot enige nuance en redelijkheid bij het doordacht formuleren van voorstellen. De tijd en assistentie ontbrak mij om er een APP rond te bouwen maar het zal zo ook wel lukken:

Nu de scholen nog gesloten zijn en er nieuwe leerstof dient aangereikt geeft Burgemeester Bart de opdracht aan Wesley Samyn, Directeur van de Basisschool, om de schoolleerkrachten van het Oostendse Basisonderwijs hun leerlingen volgende taak (multiple choice) mee te geven:
 1. Hoeveel bedraagt de oppervlakte van het zo geliefde “Klein Strand” in het totaal van de Oostendse strandoppervlakte? Een tip: Zoek op de website van Oostende, Stad aan Zee. 0 400 x 130 meter 0 600 x 500 meter 0 800 x 180 meter
 2. Als er een sociale afstand van 1,50 meter links, rechts, voor en achter elk gezin van gemiddeld 3 personen moet zijn, welke oppervlakte heeft elk gezin dan nodig wetend dat elke gezinslid ook nog eens een strandlaken van 2,00 op 1 meter heeft?0 > 10 maar < 20 m2 0 > 11 maar < 20 m2 0 > 20 maar < 30 m2
 3. Stel dat de plaatsen beperkt worden door middel van een Strandpas, hoeveel gezinnen (van gemiddeld 3 personen) kunnen er dan toegelaten worden op het “Klein Strand”? 0 > 6.000 maar < 7.000 0 > 3.000 maar < 6.000 0 > 1.500 maar < 3.000
 4. Als er 10.000 inwoners of tweede verblijvers zijn waarvoor het “Klein Strand” het meest nabije strand is, welk percentage van de personen beschikkend over een Strandpas kunnen dan tegelijk op het Strand aanwezig zijn? 0 > 20% maar < 30% 0 > 50% maar < 75% 0 > 100%, er is plaats voor iedereen.

Leerlingen zijn geslaagd als ze minstens 2 van de 4 antwoorden juist hebben. Zo niet dient er beslist op de klassenraad, de eerste week van juli 2020, of de leerling al dan niet voor deliberatie in aanmerking komt (als het van Minister Weyts afhangt, maar hij gaat na zijn aankondiging nu in overleg met de leerkrachten en de sociale partners. Enig voorbehoud is nog aangewezen, volg zeker de nieuwsberichten, sociale media en lees ook de krant.)
PS2:
Om het volgend overleg van de Kustburgemeesters te faciliteren én tijd te winnen door een zorgvuldige voorbereiding met gevalideerde juiste cijfers, organiseert Stefaan bijkomend voor alle geliefde Kustbezoekers de grote Kust-Quiz-Wedstrijd. Hier volgt de vraag:

Hoeveel strandbezoekers kunnen er tegelijk op de Stranden van Oostende ermee rekening houdend dat zij/hij op een strandlaken van 1 op 2 meter ligt én zij/hij tussen de aanpalende zonnebader(s) de social distance van 1,5 meter in acht neemt?

U durft toch ook deel te nemen?
 • Antwoorden kan tot donderdagavond 23 april 2020, tot 23:00
 • door te surfen naar: https://www.nuytten.be/contact
 • schrijf uw antwoord in het vak “vul hier tekst in”.

Tip: Surf naar de website van Oostende https://oostende.org/nl/strand.php en bereken eerst de totale oppervlakte van alle stranden. Met het Sportstrand (waarvoor geen afmetingen worden vermeld) hoeft u geen rekening te houden.

Wie juist antwoord wordt uitgenodigd op het gratis grote “Nie Neuten! Feest” welke na de verkiezingen Voorzitter Open Vld – wanneer feesten terug is toegelaten – zal worden georganiseerd en maakt kans om één van de 15 prijzen te winnen.
 Stefaan Nuytten

 Kandidaat Voorzitter Open-VLD
www.nuytten.be
stefaan@nuytten.be