Privacybeleid

PRIVACY-REGELING van de P & Q Group 

Teneinde u duidelijk te informeren over hoe wij binnen de P & Q Group zorg dragen voor uw gegevens hebben wij deze privacyregeling opgesteld. In dit document leest u wat we doen om uw privacy te beschermen en hoe u op elk moment inspraak heeft. 

Toepassingsgebied
Deze regeling is van toepassing op alle informatie-toepassingen (onder andere: klanten- en prospectenapplicatie, websites, enz…) en alle communicaties (via de post, email, telecommunicatie) welke gebruikt worden voor het inzamelen en het verwerken van uw gegevens en teneinde u te contacteren door de vennootschappen, allen afzonderlijke rechtspersonen, in het bijzonder:

  • Price & Quality nv, Schreiboomstraat 2, 8510 Rollegem (BTW BE 0448.047.948)
  • Price & Quality Consulting nv, Houtsaegerlaan 119, 8670 Koksijde (BTW BE 0460.933.310)
  • Price & Quality Financial Services nv, Avelgemstraat 53/B, 8550 Zwevegem (BTW BE 0461.032.486)
  • Price & Quality Fiduciaire nv, Avelgemstraat 53/B, 8550 Zwevegem (BTW BE 0416.635.586)
  • Price & Quality Culinair nv, George Grardplein 2, 8670 Sint-Idesbald (BTW BE 0477.844.764)
  • Price & Quality Fun & Construction nv, Gauwelstraat 82, 8551 Heestert (BTW BE 0836.978.950)
  • Multimerk Constructie Center bvba, Mekeirleweg 17/A, 8570 Vichte (BTW BE 0539.826.279)


Alle gegevens worden beheerd door Price & Quality Consulting nv (BTW BE 0460.933.310) op het kantooradres Avelgemstraat 53/B, 8550 Zwevegem (België) die eveneens als dienstverlener optreedt voor de afzonderlijke vennootschappen. 

Binnen de P & Q Group zijn de gegevens enkel toegankelijk voor de relatiebeheerders. Ze kunnen door hen gebruikt worden in het kader van hun dienstverlening (o.a. verkrijgen van producten en diensten, klantenbeheer, werkplanning) mits inachtneming van de interne procedures en de eventuele specifieke toepasselijke beroeps-deontologie en/of discretieplicht. Gegevens worden niet doorgegeven aan externe adressenbeheerders buiten de P & Q Group. 

Om de persoonlijke levenssfeer van de consument te beschermen, werd op 8/12/1992 een wet gestemd. U kan deze wettekst consulteren op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be U kan er tevens de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” die sedert 25 mei 2018 van kracht is raadplegen. Elke vennootschap respecteert de privacy van zijn klanten. 

Inzamelen van informatie

Bij registratie, aankopen en acties 
Uw persoonlijke informatie wordt verzameld wanneer u zich registreert als klant of door middel van een contactformulier op de website of bij het intekenen op al dan niet commerciële acties. Informatie die doorgegeven wordt tijdens de registratie en bij deelname aan bepaalde acties kan door ons gebruikt worden voor marketing-doeleinden. 

Bij de registratie als klant wordt u een aansluitingsfiche afgeleverd met vermelding van de opgenomen persoons- en contactgegevens zodat u alle gegevens kan controleren en verbeteren. Hierop kan u aanduiden of u al dan niet akkoord gaat met direct marketing. In geval van deelname aan acties kan u, indien u niet wenst dat uw informatie verder gebruikt wordt voor direct marketing, dit eveneens aanduiden op het contactformulier. 

Bij gebruik van bepaalde diensten
Wij bewaren ook informatie in onze databanken die noodzakelijk is om bepaalde diensten zoals het verzenden van nieuwsbrief of informatie-berichten aan te bieden. Deze informatie wordt bewaard om de goede werking van de dienst te garanderen. Zo is het versturen van een nieuwsbrief maar mogelijk voor zover u de informatie doorgeeft voor invoer in onze databanken. Verder kan deze informatie gebruikt worden om via analyses de dienstverlening verder te verbeteren en om u verder gepersonaliseerde diensten aan te bieden zoals het u informeren van bepaalde termijnen. 

In log-files
Tenslotte wordt er informatie verzameld in log-files. Wij kunnen deze informatie gebruiken voor interne doeleinden zoals trafiek- en profielanalyse en op die manier het dienstenaanbod nog beter afstemmen op de noden van de gebruikers. 

Recht op inzage en correctie 

Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en op verbetering ervan mits gedagtekend en ondertekend verzoek, vergezeld van een recto-versie kopie van de identiteitskaart, gericht aan P&Q Consulting nv, Avelgemstraat 53/B, 8550 Zwevegem. Hij kan zich eveneens verzetten tegen de voorgenomen verwerking en/of tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. 

Wijziging en kennisgeving van deze privacy-regeling 

Wij behouden ons het recht voor deze privacy-regeling ten allen tijde aan te passen, mits wij de gebruikers hiervan op de hoogte stellen op de website of via e-mail. De privacy-regeling is steeds te consulteren op http://www.p-q.be/privacy Voor informatie neemt u contact op met onze Data Protection Officer, schriftelijk of via e-mail te bereiken op P&Q Consulting nv, Avelgemstraat 53/B, 8550 Zwevegem – via email op dpo@p-q.be