P&Q

Stefaan Durft!

Vrt "censureert" debat open vld voorzitters-verkiezingen

Wie durft! te stemmen voor Stefaan, de enige garantie op veranderingen?
Met lede ogen zag Stefaan tijdens het debat gisteravond de “uitverkorenen” onder de kandidaten Voorzitter Open VLD dezelfde aanpak verdedigen die al na een dozijn Verkenners, intussen 516 dagen na de val van Michel II, niets, 0,0 opleverde. Dit ondanks de urgentie die er volgens enkele kwade tongen binnen Open VLD was om nog snel onder de huidige Voorzitter een regering te fixen. Dit laatste had uiteraard niets te maken met PARTICRATIE maar met STAATSMANSCHAP.

Beloftes over toekomstige beleidslijnen vlogen door de lucht, waarbij opviel dat “de classico’s” zich vooral uitputten in het maken van het hof aan elke andere politieke partij behalve de Extremen, weliswaar democratisch verkozen in het Parlement, want daar praten de Partijbonzen niet mee, niettegenstaande intussen wel het voortschrijdend inzicht groeit dat het “cordon sanitair” ondemocratisch is. Dat er veel kiezers met het liberale gedachtengoed, inclusief veel kinderen van eigen Open VLD leden intussen de overstap hebben gemaakt naar de partij van de laatste absolute winnaar van de verkiezingen en de 2e winnaar intussen evenveel zetels heeft in het parlement als Open VLD, lijkt dan een detail waarvoor tijdens een debat de tijd ontbreekt.

Om u een kijk-sessie te besparen van ego-manifestatieve en sloganeske brulzinnen, kan Stefaan u vooral aanraden om naar de reportage van TerZake te kijken. Deze briljante reportage en setting vat de “standpunten” van de 2 volgens de “objectieve” journalistiek gedoodverfde winnaars goed samen. Bij wijze van goodwill werd blijkbaar ook een halve “wildcard” uitgedeeld aan de enige vrouwelijke concullega, kwestie van de gendergelijkheid te respecteren.
Stefaan durft! de vraag te stellen … wààr was Stefaan in deze opstelling van straatmuzikanten … waar enkel de gitaar, de banjo en de blokfluit missen in het plaatje.
Het antwoord durft Stefaan ook te geven: NERGENS ! want Stefaan werd als kandidaat niet gevraagd om aan dit mini-debat deel te nemen!

Stefaan werd categorisch geboycot! De Openbare Omroep – VRT heeft dus een nieuwe definitie van persvrijheid bedacht : de vrijheid om mensen monddood te maken, om mensen te boycotten.

Dat de 3 andere kandidaten wél deelnamen aan dit schouwspel van discriminatie doet dan ook de vraag rijzen … hoe liberaal zijn zij dan eigenlijk, wanneer zij meespelen met de pers in het creëren van selectieve berichtgeving ?

Hiermee wordt er dus censuur toegepast op Stefaan als kandidaat, met de hulp en op aangeven van de Openbare Omroep-VRT.

Er werd dus een schaamteloze aanslag gepleegd op de vrijheid van meningsuiting – toch een liberaal basisrecht in onze grondwet – DURFT ! Stefaan te zeggen!

Stefaan werd door de moderator in het debat “weggezet” als een “technieker” – en dat is JUIST! – zelfs Bart Tommelein was het daarmee eens en ook Egbert Lachaert prees Stefaan omwille van zijn werkkracht, dossierkennis én liberale heldere standpunten.

Maar blijkbaar is de Openbare Omroep enkel geïnteresseerd in het zuivere politieke spel van sloganeske taal, en werkt zij de politieke vernieuwing tégen! Meer nog, de journalist van dienst, die Stefaan nooit één inhoudelijke vraag heeft gesteld, had ook een fluisteraar voor passende aankondiging: “Stefaan Nuytten uit Koksijde, maakt weinig kans….”

Nochtans moet gezegd worden dat in andere omstandigheden, de “techniekers” en “experten” gretig opgevoerd worden en méér dan hun podium krijgen op de Openbare Omroep.

Stefaan had in zijn volledig interview ook gezegd dat:
  1. het bijzondere tijden waren die een bijzonder leiderschap verdienden,
  2. de Open VLD een Partij in crisis was,
  3. zijn 3 opponenten meer dan 10 jaar mee aan de knoppen konden draaien toen de Partij van 20% richting 13% van haar kiezers is getuimeld,
  4. zijn profiel, economisch geschoold, ervaren ondernemer en crisismanager, maar ook zijn concrete duidelijke en consistente vernieuwende standpunten nodig waren in plaats van opnieuw oude recepten toe te passen van de oude politieke cultuur.

Jammer dat de reporter van dienst deze 4 elementen minder relevant moet hebben gevonden en liet wegknippen.

En dan nog, Stefaan kan dan wel expert zijn, maar dat is het niet in het domein van de virologen … Gelukkig willen zij ook meehelpen en het “podium” ook invullen en wijzen ze daarmee de politieke on-wijzen de juiste richting wanneer het er écht op aan komt… !!! met DANK!

Maar een “technieker” aan het woord laten, wanneer het aankomt op het economische relance-plan, op de hervorming van de belastingen, op de hervorming van de Staat etc – dàt is blijkbaar gevaarlijker dan CORONA !

Althans volgens de VRT … !!!

Of zou het kunnen dat Stefaan niet gevraagd werd naar zijn mening, omdat Terzake ’s ochtends de vraag stelde om het debat in primeur te mogen bekijken en er stukken uit te knippen voor haar uitzending – waarop Stefaan heeft geantwoord, hier NIET akkoord mee te zijn omdat Stefaan vond dat de leden van Open VLD de primeur moesten krijgen … Wie zal het zeggen???

Zowaar, Stefaan heeft écht heimwee naar de tijden van Walter Zinzen waar een policus wél zwaar omwille van de inhoud op de rooster werd gelegd.
Wie dit soort van wantoestanden echt beu is – STEM OP STEFAAN !!!
Lees mijn publicaties en visies op mijn website www.nuytten.be

Stefaan doet een oproep aan elk Open VLD lid zich te BEVRIJDEN van elke vorm van subtiel opgelegde gestuurde partijdiscipline, van waar of wie ze ook kwam, door in eer en geweten op basis van inhoud en noodzakelijke competenties de nieuwe Voorzitter ZELF te verkiezen.

PS: Wie schrik heeft om in te gaan tegen de instructies van de Particratie – door toch te DURVEN te stemmen voor Stefaan, kleeft eerst een sticker op de camera van zijn PC en brengt dan zijn stem uit op Stefaan.