P&Q

Stefaan Durft!

Totaal gebrek aan pragmatisme

Essentiële handelszaken zoals supermarkten kreunen onder het werk
maar nu ook de puntjes op de “i” met betrekking tot het
inzetten van jeugdige jobstudenten tijdens de CORONA-crisis.

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) voelt zich
geroepen om in volle CORONA-crisis nog eens artikel 19bis van de Arbeidswet in herinnering te
brengen.

Artikel 19bis
Hoewel de overheid ook in het middelbaar onderwijs de opschorting van de lessen heeft opgelegd worden de periodes waarin normaal les moet gevolgd worden, ook tijdens de CORONA-crisis, geacht te worden gebruikt voor het studeren.

Nu neemt de FOD WASO het standpunt in dat het niet mogelijk is om studenten die nog aan de deeltijdse leerplicht onderworpen zijn (dit zijn alle jeugdige werknemers tussen 15 en 18 jaar) tewerk te stellen tijdens de uren waarop normaal lessen moeten gevolgd worden. Met andere woorden: Beter thuis zitten te gamen dan een bijdrage te leveren aan de maatschappij en te helpen met werken. Concreet zijn alleen nog woensdagnamiddag en weekend toegelaten…

Voor alle duidelijkheid: Er stelt zich geen probleem voor studenten ouder dan 18 jaar al zou het ook een goed signaal zijn de dag-grenzen en het jaarmaximum van 475 uur te schrappen.
Waar moeten de essentiële handelszaken nog personeel gaan zoeken?
Een en ander begint nu toch wel grof te worden.

Intussen zijn meer dan 1 miljoen mensen technisch werkloos wegens overmacht CORONA. Men krijgt het verbod te helpen, ook in de essentiële sectoren (warenhuizen, zorgsector, poetsdiensten, ….) waar iedereen op zijn tandvlees zit. Werkt men toch, waarbij de werkgever een dag-dimona doet, dan verliest men die dag de uitkering.

Iedereen blijft natuurlijk in zijn zetel zitten want voor een paar euro gaan werken (men kan maximum 30% extra verdienen) maakt niemand zich graag moe en zeker niet met kans ook nog eens ziek te gaan worden. Zeer begrijpelijk maar pech voor de betrokken ondernemers die het allemaal zelf moeten gaan doen.

Onbegrijpelijk dat er geen beetje soepelheid komt zoals flexi-job toestaan voor iedereen minstens om de essentiële sectoren te helpen.

Zonder bijsturing van het beleid, en dan doelen we wel op een versoepeling en niet op “pilaarbijterij verduidelijkingen”, stevenen we af op een complete verlamming van alles wat nog wel niet draaiende gehouden wordt…. En bovendien: De regering heeft toch volmachten. Gebruik ze dan ook om dergelijke onzin de wereld uit te helpen.
 Stefaan Nuytten

 Kandidaat Voorzitter Open-VLD
www.nuytten.be
stefaan@nuytten.be